首页 Các cược 1xBet 博客详情

MH225y. Đ H7891; ng Xu(Bộ chính thức ở đảo quốc Việt Nam: có bao nhiêu tên Trung Quốc và Vi | Vàng màu

2022-07-21 Loading... Các cược 1xBet

Quận Dalu: tên của hạt Ruan, mới được thành lập trong thời kỳ Pháp. Tỉnh Dongjiang: một hạt mới thành lập. Tỉnh Nanjiang: một tỉnh mới thành lập. ...một hạt mới thành lập.

Đội Guishan County: Tên của Ruan Dynasty, which can be found in cổ xưa books. Cộng đồng Tây Kỳ: một hạt mới thành lập. Xin chúc phù rể dịch "xiede" thành "Sổ tay dịch tên trang web" Việt Nam. Hạt Chennai County là quận mới thành lập Dịch bởi'Chennai'bởi nhà xuất bản đồ Trung Quốc. Hạt Nanchamei: một hạt mới thành lập. Dịch như "Cha Mei" trong nội dung của địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China. Hạt Beichamei: một hạt mới thành lập. Dịch như "Cha Mei" trong nội dung của địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China.

Funing County: một hạt mới thành lập được nhìn thấy ở trường địa lý và công cộng của Tongqing. Hạt Fushan là một hạt mới được thành lập. Chúc mừng phù thủy dịch "Fushan" thành "Sổ tay dịch tên địa bàn Việt Nam".

Hạt Boshu: một hạt mới thành lập, với tên Ruan chaotun, có thể được thấy trong phiên bản cải tiến lịch lịch sử của Đại Nam Quốc. Câu lạc bộ địa lý tiêu chuẩn thế giới, được dịch thành "hào" bởi nhà xuất bản đồ Trung Quốc.

Quận Lishan: một hạt mới thành lập có tên là đảo Lishan được nhìn thấy trong biên niên Đại Nam Sát, còn được gọi là "Lishan". Dịch ra là "Lý Sơn" trong nội dung của địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China.

Hạt Anlae: một hạt mới thành lập, phân tích từ hạt Anren, các hồ sơ địa lý Tonga, làng của Wanda Zong An, Hạt Pengshan. Dịch ra là "An Lao" trong nội dung của địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China.

Tỉnh Yungeng, có một hạt mới, còn hạt Suifu có một ngôi làng Vũ Thanh thuộc địa hình dạng dạng dạng Tonga. Dịch ra là "Yun Geng" từ nội dung của địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China.

Quận Yong-sheng: một tỉnh mới thành lập. Nó được đặt theo tên Yongsheng, giám đốc chung của hạt Pingxi, Quận trưởng Anren, tỉnh Pingding, trong lãnh thổ Ruan, và được nhìn thấy trong biên niên đại đại Nam Sát vĩ đại.

Tự Hồng Thành, tên của quận Ruan Hỗn fu, có thể được tìm thấy trong nhiều sách cổ xưa. Donghe City đô thị: một thị trấn mới được thành lập, tách biệt khỏi hạt Suite.

Long Thanh Minh: vừa được thiết lập trong thời kỳ Pháp. có tên của nó từ Longqiu, có thể nhìn thấy trong biên niên của sự thống nhất phương Nam vĩ đại. Có thể dịch ra là "Cầu Giang". Dịch bởi "Cầu Giang" từ châu lục địa lý tiêu chuẩn thế giới của nhà xuất bản đồ Trung Quốc.

Hạt Shanhe: tên của hạt Ruan, nơi mới được thành lập trong thời đại của Chenkov. Quận Fuhe: một hạt mới thành lập, cách biệt thành phố Suihe. Cộng đồng Xi, một hạt mới thành lập, tách biệt với hạt Suie.

Tin tức Taki Tín, theo tên Sông Tín. "Huang Yule thống nhất dư luận" âm thanh có sáu đĩa cắm trại giàu sang "'4880 tìm kiếm ra sông Jia njiang, Giang Đông 4b tìm kiếm, mắc kẹt ở dòng sông Jianbao. có nhiều con cọp và sói tê giác, và xác sống có thể thận trọng)." Cong Guyeng dịch "Xingjian" thành "Sổ tay dịch chuyển địa bàn" Việt Nam.

Gan Ling City: Nó được đặt theo tên Gan Ling xsunkou. Hãy nhìn biên niên kỷ của Nam Triều Vĩ Đại. Tấm bản đồ địa lý tiêu chuẩn thế giới đã được dịch thành "Jin Lan" bởi nhà xuất bản đồ của Trung Quốc.

Thành phố Ninghe: tên của triều đại Ruan, có thể tìm thấy trong nhiều sách cổ xưa. hạt Ganlin: hạt mới thành lập được chia ra từ thành phố Ganling, đặt tên theo thành phố Ganling.

Trường Yanqing là tên của triều đại Ruan, thứ có thể tìm thấy trong sách cổ xưa. Tỉnh Thanh Đông: quận mới thành lập. Là quận Thanh Sơn, quận mới thành lập.

Lâu đài Pan Lang Zhancengg: đặt theo tên the Pan Lang River và zhanta in the territory, Pan Lang đôi khi viết "fand Lang", which can be found in the annls of Great Southern Universation. "Huang Yule thống nhất công luận" là'Pan'. "fan lanta Zhan" được dịch ra từ tập hồ sơ địa lý tiêu chuẩn thế giới của Trung Quốc nhà xuất bản đồ. Bo'ai County: Cong Guyengg dịch "Bắc Ireland" thành "Sổ tay dịch chuyển địa bàn" Việt Nam. Hạt Ninghi: một hạt mới thành lập. Hạt Ning fu: một hạt mới thành lập. Hạt Ningshan, một hạt mới thành lập. Quận Shun bei: một tỉnh mới thành lập. Quận Shun nan: một tỉnh mới lập.

Panchechen: đặt tên theo con sông Panche trong lãnh địa, đôi khi nó viết "fanche", được nhìn thấy trong biên niên sử của sự thống nhất phương Nam vĩ đại. Công luận về việc thống nhất hoàng đế và Việt Nam là Pan Chi. Dịch bởi từ "fanche" trong nội dung của các địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China.

Xã hội thành phố Luoyi: đặt theo tên sông Luoyi ở thuộc địa, đại diện cho lịch sử của Nam Sát vĩ đại. Tấm bản đồ địa lý tiêu chuẩn thế giới đã được dịch thành "Raja" của nhà xuất bản đồ Trung Quốc.

Đội Suifen: tên Đội Ruan County, có thể tìm thấy trong sách cổ xưa. Lưu Bang đã dịch dịch: "Bội Bội" từ sách hướng dẫn quản lý văn phòng Việt Nam.

Hạt Xian là hạt Ruan. Dịch ra là "Xian jin" trong nội dung của địa lý tiêu chuẩn thế giới bởi nhà xuất bản đồ China.

Việt Nam có một lãnh thổ nhỏ, và một tỉnh không lớn hơn một hạt ở Trung Quốc. Tại sao nó lại có thể được chia ra nhiều hơn chục tỉnh?