首页 Các cược 1xBet 博客详情

Name(Trường hợp quốc tế qua biên giới e-run Name) | Vàng màu

2022-07-21 Loading... Các cược 1xBet

Kỹ thuật triển lãm của Thượng Hải có tổ chức triển lãm mà quốc tế vượt biên giới E-Commer Expo.

Dưới sự hướng dẫn của Bộ Thương mại ở huyện Guangdong, tổ chức chung của hội Thương mại Đông Đức và Hồng Kông, tổ chức bởi triển lãm mở rộng, và tổ chức chung bởi fengju.com và Haiquann.com.

Kết quả thương mại xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên qua Ice2022 Quảng Châu đã thành công tại Quảng Châu, Quảng Châu Pazzi trước hết.

Kết quả hội nghị thiêng liêng sẽ được tổ chức ở Thâm Quyến Liên Hiệp Quốc và Triển lãm Trung tâm từ tháng Chín đến 3, 2022. Khu vực triển lãm của ICbe Cross hội năm nay sẽ được mở rộng đến 15000000000000000m vuông, với nhiều hơn 2000 trưng bày. Sẽ có bốn khu trưng bày sắc thái trên trang trưng bày: qua biên giới doanh nghiệp và xuất khẩu và sản xuất xưởng triển lãm, khu vực trưng bày giàn khoan vượt biên giới, khu vực triển lãm các nhà cung cấp dịch vụ vượt biên giới, khu vực thử nghiệm toàn diện "Công viên" tập hợp các khu vực triển lãm, liên hệ các hãng hàng hóa, các hãng sản xuất email thương mại, người quản lý, các platform, phần mềm, các tổ chức đào tạo, các công ty vận khí hậu diễn tả và các khu vực thử nghiệm, công viên, các thiết bị di động thông minh. Đối với to àn bộ ngành công nghiệp thương mại qua biên giới như các nhà cung cấp dịch vụ, những platform nổi tiếng trong ngành công nghiệp như Amazon, Newegg, Wal Mart, Alibaba International station, Express, eBay, wish, Shopee, lazda, coupons và hàng sẽ được mời tham gia tại triển lãm để mô tả toàn bộ thành quả của sự phát triển của ngành thương mại qua biên giới vượt biên giới, sự biến đổi của các công ty truyền thống, và những platform mới lai-thương mại email, để đáp ứng nhu cầu của các công ty trong nhiều ngành công nghiệp.